પ્રાર્થનાસંઘમાં દાન આપનાર દાતાશ્રીઓ

‘સહારો’ છગનગૌરી ભરતીયા હિન્દુ સેનેટોરિયમ ટ્રસ્ટ હસ્તક શ્રી નયનભાઈ ભરતીયા

INR 25,00,000

શ્રી શારદાબેન છોટાલાલ ભટ્ટ

INR 11,00,000

પ્રિયંકા જરીવાળા મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન હસ્તક શ્રી સંદીપભાઈ જરીવાળા

INR 11,00,000

કલર ટેક્સ લાઈફ સાયન્સ પ્રા.લિ. હસ્તક શ્રી કિરીટભાઈ ગાંધી

INR 10,00,000

શ્રી ગિરિશચંદ્ર ભદ્રશંકર ભટ્ટ

INR 7,00,000

પંકજ કાપડિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હસ્તક શ્રી પંકજભાઈ કાપડિયા

INR 6,00,000

ડોં.નીરવ પી.શાહ હસ્તક શ્રી સંદીપભાઈ જરીવાળા

INR 6,00,000

બાઈ સુંદર તે નારાયણ બાપુની દીકરીના વિલની રૂએનું ટ્રસ્ટ હસ્તક શ્રી નયનભાઈ ભરતીયા​

INR 5,00,000

શ્રી ચોખાવાળા ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ હસ્તક શ્રી સંદીપભાઈ જરીવાળા​

INR 5,00,000

સી.બી.બ્રધર્સ હસ્તક શ્રી સંદીપભાઈ જરીવાળા​

INR 5,00,000

સંસદ સભ્ય શ્રી કાશીરામ રાણા​

INR 4,25,000

ધારાસભ્ય શ્રીમતી ભાવનાબેન ચપટવાળા​

INR 3,00,000​

ધારાસભ્ય શ્રી ધનસુખભાઇ પટેલ​

INR 3,00,000​

ધારાસભ્ય શ્રી મનિષભાઇ ગીલીટવાળા​

INR 3,00,000​

ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષભાઇ સંઘવી તરફથી લેસર સ્કેનર મશીન તથા ટ્રેડ મીલ મશીન માટે​

INR 2,58,200​

ધી સુરત પીપલ્સ બેન્ક લિ.​

INR 2,00,000​

ધારાસભ્ય શ્રી નરોત્તમભાઇ પટેલ​

INR 1,00,000​